Cart


Leveransinformation

POSTADRESS: VERKTYGSPRO.SE C/O BRAVIZA AB,
CENTRALLAGER: STENBROVÄGEN 21, 253 68 HELSINGBORG, SWEDEN
KONTAKT: TEL. 070-300 00 09, E.POST. ORDER@
ORGANISATIONSNUMMER: 556984-3294
V.A.T: SE556984329401


LEVERANSINFORMATION


HINDER HOS KUNDEN I SAMBAND MED LEVERANSTILLFÄLLET

OM VERKTYGSPRO PRODUKTER INTE KAN LEVERERAS PÅ GRUND AV HINDER HOS DIG SOM KUND, GÅR LEVERANSEN TILLBAKA TILL SPEDITÖREN. DÄREFTER KONTAKTAR DE DIG FÖR ATT KOMMA ÖVERENS OM ETT NYTT UTKÖRNINGSTILLFÄLLE. I OCH MED DETTA KOMMER EN NY UTKÖRNINGSKOSTNAD ATT DEBITERAS. OM SÄNDNINGEN EJ HAR KUNNAT LEVERERAS INOM 3 DAGAR EFTER FÖRSTA FÖRSÖK TILLKOMMER EN TERMINALKOSTNAD OM 90 KR PER DAG TILL DESS ATT LEVERANSEN HAR FULLGJORTS. EFTER 15 DAGAR RETURNERAS SÄNDNINGEN TILL VERKTYGSPRO.


TÄNK PÅ:

 • SE TILL ATT DET FINNS NÅGON SOM TAR EMOT VARORNA NÄR DE ANLÄNDER
 • MEDDELA OM DET FINNS SÄRSKILDA RESTRIKTIONER MOT FORDONSTRAFIK/HINDER FÖR FRAMKOMLIGHET VID LEVERANSADRESSEN.
 • VID STÖRRE LEVERANSER KAN DET BEHÖVAS TILLGÅNG TILL TRUCK ALT LASTBRYGGA VID LOSSNING, OM DETTA SAKNAS KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT GODSET GÅR BIL MED BAKLIFT.
 • TÄNK PÅ ATT VARAN/VARORNA GÅR ATT BÄRA IN UTAN RISK FÖR SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM VID KÖP ATT TILLÄGGSTJÄNST INBÄRNING.


LEVERANS

I SAMBAND MED ATT DIN LEVERANS LÄMNAR VÅRT CENTRALLAGER/VÅR LEVERANTÖR SKICKAR VI ETT LEVERANSBESKED TILL DIN MAILADRESS. I LEVERANSBESKEDET FINNER DU ETT SÄNDNINGSNUMMER OCH LÄNK TILL SPEDITÖREN DÄR DU KAN FÖLJA DIN FÖRSÄNDELSE.


PALL/TYNGRE OCH STÖRRE GODS

LEVERANS SKER TILL REGISTRERAD ADRESS, GATUPLAN, VARDAGAR MELLAN KL. 08:00-16:00. INGEN AVISERING SKER INNAN*. FINNS INGEN PÅ PLATS SOM KAN TA EMOT LEVERANSEN KOMMER SPEDITÖREN ATT KONTAKTA DIG FÖR ATT BOKA EN NY UTKÖRNING. VID EVENTUELL NY UTKÖRNING HAR VI RÄTT ATT DEBITERA DIG FÖR UPPKOMNA KOSTNADER.


LEVERANSFÖRSENING

VI FÖRSÖKER ALLTID ATT LEVERERA DE PRODUKTER SOM DU HAR BESTÄLLT VID UTLOVAD TID. OM VI INTE KAN LEVERERA INOM AVTALAD TID KOMMER VI SÅ SNART SOM MÖJLIGT ATT INFORMERA DIG OM ANLEDNINGEN TILL FÖRSENINGEN OCH UPPLYSA DIG OM EN NY LEVERANSTIDPUNKT. DU HITTAR INFORMATION OM AKTUELL LEVERANSTID PER ENSKILD PRODUKT PÅ VERKTYGSPRO I ADMIN UNDER PRODUKTSIDOR. MEDDELANDEN OM EVENTUELLA AVVIKELSER FRÅN DEN PRESENTERADE LEVERANSTIDEN FÅR DU I SAMBAND MED ORDERBEKRÄFTELSEN, ALTERNATIVT I EFTERHAND VIA TELEFONSAMTAL ELLER E-MAIL. SKULLE NÅGON AV PRODUKTERNA DU BESTÄLLT HA EN AVSEVÄRD LÄNGRE LEVERANSTID ÄN ÖVRIGA PRODUKTER PÅ DIN ORDER KAN VI I VISSA FALL VÄLJA ATT DELLEVERERA DIN BESTÄLLNING. OM LEVERANSEN DRÖJER UTAN ATT VI SJÄLVMANT HAR LÄMNAT DIG INFORMATION ENLIGT OVAN BER VI DIG KONTAKTA OSS OMGÅENDE SÅ ATT VI KAN UNDERSÖKA ORSAKEN TILL DRÖJSMÅLET. SOM KUND BEHÖVER DU ALDRIG BETALA MER ÄN DEN URSPRUNGLIGT ANGIVNA FRAKTKOSTNADEN. OM ETT EVENTUELLT DRÖJSMÅL ÄR AV VÄSENTLIG BETYDELSE FÖR DIG KAN DU HA RÄTT ATT HÄVA KÖPET. MEDDELA OSS OMGÅENDE VID FÖRSENING OM DET ÄR SÄRSKILT VIKTIGT FÖR DIG ATT DU ERHÅLLER PRODUKTERNA INOM VISS TID.


TRANSPORTSKADOR & FELEXPEDIEREING


FÖRETAG/JURIDISK PERSON

VID SYNLIG SKADA PÅ EMBALLAGET VID LEVERANSTILLFÄLLET MÅSTE DETTA ANGES TILL SPEDITÖRENS CHAUFFÖR OCH PÅ FRAKTSEDELN INNAN FÖRSÄNDELSEN KVITTERAS. FÖR ATT REKLAMATIONEN MOT TRANSPORTBOLAGET SKA KUNNA HANTERAS KORREKT MÅSTE DU SPARA EMBALLAGET, ADRESSLAPPEN SAMT EVENTUELL PALL SOM KOM MED DEN FRAKTSKADADE FÖRSÄNDELSEN.

OM PRODUKTEN HAR BLIVIT SKADAD UNDER TRANSPORTEN, DVS. DOLD SKADA, BÖR DET ANMÄLAS OMGÅENDE TILL VÅR KUNDSERVICE DOCK SENAST INOM 5 DAGAR EFTER MOTTAGEN FÖRSÄNDELSE. VID ANMÄLAN BEHÖVER VI EN BILD PÅ SKADAN BÅDE PÅ EMBALLAGE OCH PRODUKT. VI KOMMER ATT OMBESÖRJA EN NY LEVERANS KOSTNADSFRITT FÖR DIG SOM KUND SÅ ATT DU FÅR EN FELFRI PRODUKT.


PRIVATPERSON/KONSUMENT

OM PRODUKTEN ÄR FRAKTSKADAD VID LEVERANSTILLFÄLLET, BER VI DIG ATT ANMÄLA DET OMGÅENDE TILL VÅR KUNDSERVICE. FÖR ATT VI SKA KUNNA REKLAMERA SKADAN BEHÖVER VI ANMÄLA TRANSPORTSKADAN TILL SPEDITÖREN INOM 1- 5 DAGAR. VI ÄR DÄRFÖR TACKSAMMA OM DU ANMÄLER SKADAN INOM DENNA TID.

VI KOMMER ATT OMBESÖRJA EN NY LEVERANS KOSTNADSFRITT FÖR DIG SOM KUND SÅ ATT DU FÅR EN FELFRI PRODUKT.

OM FRAKTSKADAN ÄR SYNLIG PÅ DET YTTRE EMBALLAGET ÄR DET VIKTIGT ATT DU ANGER DET TILL CHAUFFÖREN OCH PÅ FRAKTSEDELN INNAN DU KVITTERAR FÖRSÄNDELSEN. FÖR ATT VÅR REKLAMATION MOT SPEDITÖREN SKA KUNNA HANTERAS KORREKT MÅSTE DU SPARA EMBALLAGET, ADRESSLAPPEN SAMT EVENTUELL PALL SOM KOM MED DEN FRAKTSKADADE FÖRSÄNDELSEN.


FORCE MAJEURE

VERKTYGSPRO ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SKADA ELLER FÖRSENING SOM BEROR PÅ LAGBUD, MYNDIGHETSÅTGÄRD, MOBILISERING, KRIGSHÄNDELSE, BESLAG, VALUTARESTRIKTION, SYSTEMFEL, FEL ELLER INSKRÄNKNINGAR I LEVERANSER FRÅN UNDERLEVERANTÖRER, STREJK, LOCKOUT, BOJKOTT, BLOCKAD ELLER ANNAN LIKNANDE OMSTÄNDIGHET SOM ANTINGEN HINDRAR ELLER FÖRSVÅRAR VERKTYGSPRO FULLGÖRANDE I SÅDAN GRAD ATT DET EJ KAN SKE ANNAT ÄN TILL ONORMALT HÖG KOSTNAD.


  TILLÄGGSTJÄNSTER

  ÅNGERRÄTTEN GÄLLER INTE VISSA PRODUKTER:

  • MÅTTBESTÄLLDA VAROR
  • SPECIALFRAMTAGNA PRODUKTER, SÅSOM  PRODUKTER SOM INTE INGÅR I VÅRT ORDINARIE SORTIMENT
  • ÅNGERRÄTTEN GÄLLER INTE FÖR VAROR SOM PÅ GRUND AV SIN BESKAFFENHET INTE KAN ÅTERLÄMNAS ELLER SOM SNABBT KAN FÖRSÄMRAS ELLER BLI FÖR GAMLA.

  FÖRBRUKNINGS VAROR & KEMARTIKLAR

  DU HAR RÄTT ATT ÖPPNA FÖRPACKNINGEN OCH UNDERSÖKA VARAN I DEN UTSTRÄCKNING SOM KRÄVS FÖR ATT BEDÖMA OM DU ÄR NÖJD MED DEN. OM DU VÄLJER ATT ÅNGRA DITT KÖP OCH RETURNERA VARAN MÅSTE DEN VARA I VÄSENTLIGEN OFÖRÄNDRAT SKICK. OM VARAN ÄR UNDERSÖKT MER ÄN VAD SOM ANSES TILLRÄCKLIGT OCH/ELLER ATT VARAN ÄR SKADAD HAR VI RÄTT ATT GÖRA EN VÄRDEMINSKNING PÅ UPP TILL 100%. ALLA EVENTUELLA TILLBEHÖR, MANUALER, INSTRUKTIONSBÖCKER, ETC. MÅSTE FINNAS MED VID RETUREN. TÄNK PÅ ATT DU BÄR ANSVARET VID RETUREN TILL OSS, TÄNK DÄRFÖR PÅ ATT EMBALLERA VARAN VÄL. ORIGINALFÖRPACKNINGEN ÄR ALLTID DET BÄSTA SKYDDET. OM DU ÅNGRAR DIN BESTÄLLNING ELLER DELAR AV DEN OCH ÖNSKAR RETURNERA, SE RETURER.


  ETT TIPS INFÖR STÖRRE BESTÄLLNINGAR!

  VID STÖRRE BESTÄLLNINGAR, EXEMPELVIS FLERTAL AV SAMMA PRODUKT. FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR DIG SOM KUND, VÄNLIGEN BESTÄLL HEM ETT TEST/PROVEXEMPLAR FÖRST. OM DU ÄR NÖJD VÄNLIGEN LÄGG DEN TOTALA BESTÄLLNINGEN. VILL DU RÅDFRÅGA OSS VÄNLIGEN KONTAKTA KUNDSERVICE.

  AVTAL SOM INGÅS MED JURIDISK PERSON UTGÅR IFRÅN KÖP LAGEN (KÖPL) SAMT OVANSTÅENDE KÖPEVILLKOR. VID DE TILLFÄLLEN ETT SEPARAT AVTAL KRÄVS SKRIVS DET I SAMBAND MED DEN FÖRHANDLINGEN ENLIGT DE DÅ GÄLLANDE PRINCIPERNA.


  DEFINITION AV VÅRA KÖPVILLKOR HITTAR DU HÄR

  AVTAL SOM INGÅS MED KONSUMENTER UTGÅR IFRÅN OVANSTÅENDE KÖPEVILLKOR SOM ÄR ETT KOMPLEMENT TILL KONSUMENTKÖPLAGEN (KKL) SAMT LAGEN OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER (LDA) SOM ÄR TVINGANDE LAGAR SOM VI ARBETAR EFTER. VID EVENTUELLA TVISTER ÄR VÅR MÅLSÄTTNING ATT ALLTID KOMMA FRAM TILL BÄSTA MÖJLIGA LÖSNING PÅ DET INTRÄFFADE. VID EN EVENTUELL TVIST HOS ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN) FÖLJER VI ALLTID DEN REKOMMENDATION SOM GES AV ARN. VI FÖLJER ETIK AV SVENSK INTERNET HANDEL. DETTA FÖR ATT DU SKA KUNNA KÄNNA SÅ TRYGG SOM MÖJLIGT I DIN RELATION TILL OSS. DU SOM FÖRETAG/KONSUMENT KAN ÄVEN VÄNDA DIG TILL EU-KOMMISSIONENS ONLINEPLATTFORM FÖR ALTERNATIV TVISTLÖSNING.

  EU ODR: EUROPEAN COMMISSION ONLINE DISPUTE RESOLUTION HTTP://EC.EUROPA.EU/ODR
  ARN: ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN, WWW.ARN.SE, BOX 174, 101 23 STOCKHOLM

  SOM KONSUMENT HAR DU ÄVEN LAGSTADGAD REKLAMATIONSRÄTT I 3 ÅR GÄLLANDE URSPRUNGLIGA FABRIKATIONSFEL. LÄS MER OM DIN REKLAMATIONSRÄTT PÅ  WWW.KONSUMENTVERKET.SE .

  VERKTYGPRO RESERVERAR SIG MOT SLUTFÖRSÄLJNING OCH VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT REST NOTERA ELLER ANNULLERA BESTÄLLNINGAR PÅ VAROR SOM ÄR SLUT I LAGER.